Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk nad Bzurą we Wroczynach
http://spwroczyny.biposwiata.pl

Dane teleadresowe

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WALK NAD BZURĄ WE WROCZYNACH
łódzkie
kutnowski
Kutno
Kutno
Wroczyny 59a
99-300
im. Bohaterów Walk nad Bzurą
73 uczniów

sp-wroczyny@o2.pl

(024) 356 01 30

szkoła czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:00

mgr Beata Cieślak